Regulament-cadru de organizare şi funcŢionare a
unităŢilor de învăŢământ preuniversitar

Se pare că browser-ul tău nu este configurat să afşeze fisiere PDF. Nu este o problemă, faceti click aici REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COLEGIULUI NAŢIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" - FOCŞANI, an şcolar 2016-2017