Proiecte educative

Adoua şansă pentru viaţă - proiect de incluziune socială
Echipa de proiect:
     prof. Teodora Bentz - coordonator proiect
     prof. Elena Vişinescu - membru
     prof. Niculina Badiu - membru
     prof. Loredana Diac - membru
     60 elevi voluntari

Parteneri:
     Colegiul Naţional "Al. I. Cuza", Focşani, jud. Vrancea
     Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea
     Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu Focşani
Durata de desfăşurare:
     an şcolar 2010-2011
Grup ţintă:
     Tinerii infectaţi cu virusul HIV, de la Centrul "Sf. Maria" din Goleşti.
Scop:
     Educaţie non-discriminare şi pro voluntariat.
Obiective:
     1. Creşterea nivelului de informare al elevilor în colegiu cu privire la virusul HIV/SIDA.
     2. Conştientizarea de către elevi a importanţei voluntariatului pentru comunitate şi pentru dezvoltarea personală.
     3. Sprijinul persoanele cu HIV/SIDA.
     4. Deprinderea abilităţilor de a organiza proiecte de succes
Rezultate aşteptate:

  • - sensibilizarea tinerilor prin înscrierea unui nr. mare de voluntari;
  • - informare în rândul elevilor de clasa a IX-a şi a X-a
  • - efectul psihologic pozitiv asupra tinerilor de la Centrul "Sf.Maria" din Goleşti
  • - achiziţionarea de bunuri materiale care vor fi donate Centrului
  • - continuarea parteneriatului cu Biblioteca şi încheierea unui parteneriat cu Direcţia Pentru Protecţie Socială a Tinerilor pentru acţiuni viitoare.