Echipa managerială

Colegiul Naţional "Al. I. Cuza", prin echipa manageriala a acestuia, va invita să incredinţaţi educarea copiilor dumneavoastră, doar astfel având garanţia formării un copil sănătos, deschis şi receptiv, sociabil şi polivalent, care să deţină cunoştinţe temeinice despre lumea în care se dezvoltă, să aibă deprinderi şi capacităţi de adaptare la o lume în schimbare, să aprecieze şi să promoveze valorile şi practicile democratice - un adevărat cetăţean european al mileniului trei.

Sirghie Daniela

    Director
     Sîrghie Daniela

Cucu Iulia Alina

    Director-adjunct
     Cucu Iulia Alina

Viziunea şcolii
    O şcoală model, bazată pe promovarea unei educaţii moderne, fundamentate pe valori şi principii europene, care asigură elevilor şi profesorilor un climat stimulativ pentru o formare continuă, în care elevii şi profesorii vor atinge cele mai înalte performanţe individuale necesare dezvoltării personale şi profesionale, pentru a reusi în societatea cunoaşterii.

Misiunea şcolii

 • - să recunoască dreptul elevilor de a fi inteligenţi şi datoria lor de a fi înţelepţi;
 • - să provoace un maximum de învăţare la un maximum de elevi;
 • - să faciliteze dezvoltarea individuală a fiecărui elev, în vederea asigurării unui parcurs de succes tuturor absolvenţilor
 • - să cultive o gândire logică şi creativă, de a dezvolta capacităţi de transfer de cunoştinţe şi abilităţi între discipline;
 • - să formeze capacităţile şi motivaţiile proprii învăţării permanente;
 • - să pregătească elevii pentru iniţierea, evaluarea şi dominarea schimbărilor la nivel european şi internaţional;
 • - să dezvolte capacitatea de comunicare şi înţelegere necesară integrării active în diferite grupuri sociale: familie, mediu profesional, prieteni etc.;
 • - să dezvolte simţul practic, etic şi estetic al elevilor;
 • - să înveţe elevii cum să-şi identifice propriul sistem de valori în vederea autoevaluării;
 • - să cultive expresivitatea şi sensibilitatea elevilor în scopul împlinirii personale şi al promovării unei vieţi sociale de calitate;
 • - să furnizeze părinţilor siguranţa că fiii şi/sau fiicele lor trăiesc şi muncesc într-un cadru sigur, învaţă să coopereze liber cu alţii, sunt pregătiţi să participe la schimbarea de ansamblu a societăţii şi la propria creştere profesională, sunt capabili să reflecteze asupra lumii, să formuleze şi să rezolve probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii.

Ţinte strategice 2016 - 2020
1. Diversificarea ofertei educaţionale şcolare şi extraşcolare centrată pe nevoile şi interesele elevilor şi comunităţii în vederea formării durabile a personalităţii tinerilor.
2. Modernizarea demersului didactic prin dezvoltarea resurselor umane şi materiale, în vederea asigurării calităţii serviciilor educaţionale şi stimularea excelenţei
3. Dezvoltarea dimensiunii europene a Colegiului Naţional Al. I. Cuza prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene
4. Promovarea imaginii şcolii la nivel local, naţional şi internaţional