Comisii de lucru
An şcolar 2017-2018
Comisia de revizuire şi întocmire a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
 • Mihăilescu Săvel - profesor - coordonator
 • Obodariu Gabriela - profesor - membru
 • Vişinescu Elena - profesor - membru
 • Militaru Iulian Daniel - membru - preşedinte al Consiliului reprezentativ al părinţilor
 • Mălinoiu Alexandra - membru - reperzentant al elevilor

Comisia pentru programe şi proiecte educative
 • Ţandără Ionuţ - profesor - coordonator
 • Diac Loredana Amelia - profesor - membru
 • Mereuţă Elena Camelia - profesor - membru
 • Bentz Teodora - profesor - membru
 • Oancia Silvia - profesor - membru
 • Opaiţ Ovidiu Octavian - profesor - membru
 • Vlăsceanu Roxana - profesor - membru
 • Săndulescu Andreea Raluca - profesor - membru
 • Ciomaga Florentina - psiholog - membru

Comisia pentru controlul managerial intern
 • Cucu Iulia Alina - director-adjunct - coordonator
 • Canae Adrian - profesor - membru
 • Poll Emilia Constanţa - profesor - membru
 • Norocea Ana Maria - profesor - membru

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
 • Badiu Niculina - profesor - coordonator
 • Săndulescu Andreea Raluca - profesor - membru
 • Ciovîrtă Lucian - informatician/profesor - membru
 • Norocea Ana Maria - profesor - membru
 • Mocanu Gabriela - părinte
 • Rînghianu Andreea - elev
 • Dimitriu Ana Maria - reprezentant al Consiliului Local

Comisia pentru Curriculum
 • Sîrghie Daniela - director - coordonator
 • Cucu Iulia Alina - director-adjunct - membru
 • Ţandără Ionuţ - consilier pentru proiecte şi programe educative - membru
 • Bentz Teodora - şef comisie metodică - membru
 • Uleanu Cătălin Marius - şef catedră - membru
 • Vişinescu Elena - şef catedră - membru
 • Antonescu Claudia - şef comisie metodică - membru
 • Ţiţu Ion - şef catedră - membru
 • Maiereanu Alina Gigliola - şef comisie metodică - membru
 • Poll Emilia Constanţa - şef catedră - membru
 • Mihăilescu Săvel - şef comisie metodică - membru
 • Şerban Anii Lămîiţa - şef comisie metodică - membru
 • Roşca Silviu - şef comisie metodică - membru

Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă
 • Ţiţu Ion - profesor - coordonator
 • Bîndar Vasile - administrator patrimoniu - membru
 • Grigoriu Ioan - profesor - membru
 • Opaiţ Ovidiu Octavian - profesor - membru
 • Nica Alexandrina - medic şcolar - membru

Comisia pentru promovarea imaginii liceului
 • Obodariu Gabriela - profesor - coordonator
 • Ciovîrtă Lucian - informatician - membru
 • Oprea Tiberiu - profesor - membru

Comisia de organizare a serviciului pe şcoală
 • Cucu Iulia Alina - director-adjunct - coordonator
 • Mihăilescu Săvel - profesor - membru
 • Săndulescu Andreea - profesor - membru

Comisia pentru întocmirea orarului
 • Sîrghie Daniela - director - coordonator
 • Pintilie Nicolae - profesor - membru
 • Uleanu Cătălin Marius - profesor - membru

Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă
 • Sîrghie Daniela - director - coordonator
 • Oancia Silvia - profesor - membru
 • Porumb Manuela Corina - profesor - membru