Bine aţi venit pe pagina Asociaţiei "Cuzişti Implicaţi" - Focşani

Consiliul director, ales conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei "Cuzişti Implicaţi" nr.1/27.02.2017, pentru o perioadă de 1 an, este format din:

  • Presedinte: DANIELA STĂRUIALĂ
  • Vicepreşedinte: DORINA BOTEZ
  • Secretar: IULIANA DODOIU

Asociaţia "Cuzişti Implicaţi" a fost înfiinţată în anul 2011, şi are ca scop principal stimularea activităţilor curriculare şi extracurriculare a elevilor, profesorilor şi părinţilor din cadrul Colegiul Naţional "Al. I. Cuza", Focşani.

Puteţi deveni membrii ai Asociaţiei "Cuzişti Implicaţi" prin completarea cererii de adeziune şi respectarea prevederilor Actului Constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei "Cuzişti Implicaţi" (Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei pot fi solicitate şi/sau consultate la cerere). Cererea de adeziune o descărcaţi de aici: cerere înscriere

Invităm părinţii care doresc să participe la şedinţele Asociaţiei, să ia legatura cu unul din membrii Comitetului Director pentru a putea fi informaţi cu privire la acţiunile Asociaţiei.

Mulţumim tuturor părinţilor care se implică în sprijinirea procesului educaţional şi în asigurarea unor condiţii mai bune elevilor din Colegiul Naţional "Al. I. Cuza", Focşani!

În perioada următoare continuăm distribuirea către părinţi, profesori precum şi către foştii cuzişti ce au rămas cu sufletul alături de liceul lor, a formularelor de redirecţionare a impozitului pe venitul global, aferent anului fiscal 2017, către Asociaţia "Cuzişti Implicaţi".

Pentru persoanele fizice puteţi descărca Formular 230, iar la punctul III.2., completaţi cu datele de mai jos. Pentru persoanele fizice autorizate sau cabinete individuale, la completarea Declaratiei 200, completaţi următoarele date din Secţiunea III.2:
Denumire entitate non-profit: Asociaţia "CUZIŞTI IMPLICAŢI" Focşani
Cod de identificare fiscală: 28380082
Cont bancar (IBAN): RO54 CECEVR 0530 RON 0502 463