Activităţi în derulare în Colegiul Naţional "Al.I.Cuza" - Anul şcolar 2010-2011

MENS SANA IN CORPORE SANO - proiect ce urmăreşte împletirea activităţilor sportive cu cele intelectuale, idee pentru a pune în practică laitmotivul "Mens sana in corpore sano"
Legatură către site-ul proiectului: mscsteo.com
Profesor coordonator: Teodor Mihai - Caracter permanent, vinerea intre orele 19-21 (săptămânal)

Curs Delf nivelul A1-A2 - cursuri de pregătire în vederea obţinerii certificatului
Profesor coordonator: Vişinescu Elena - LUNI, 18,30 (săptămânal)

Hand to hand
Club de îndemânări practice
Dezvoltarea simţului practic şi estetic, precum şi stimularea creativităţii
Elevii confecţionează mărţişoare, bijuterii, obiecte de ornament din diferite materiale.
Profesor coordonator: Carp Carmen - Marţi, 17-19 (săptămânal)

Cinemateca CNAIC
Clubul cinefililor
Vizionarea filmelor şi dezbaterea acestora
Profesori coordonatori: Pătrăşcanu Melania Emanuela, Vişinescu Elena
Joi, 17-19 (săptămânal)

O iniţiere în fotografie
Curs de fotografie
Profesor coordonator: Oprea Tiberiu - Vineri , ora 14 (la doua săptămâni)

Imago mundi
Club de arta imaginii
În cadrul întâlnirilor, stabilim o tematică pe care apoi o redam în multiple ipostaze vizuale, care invită la contemplaţie, la visare şi de ce nu,la meditaţie sau divertisment. O parte dintre imaginile realizate au fost expuse cu ocazia zilei lui Eminescu şi cu ocazia Zilei Colegiului.
De asemenea, în cadrul clubului, aplicăm un demers interdisciplinar, întrucât urmărim să ilustram raporturile dintre fotografie, pictură şi literatură, prin diversele tipuri de imagini angajate de aceste arte.
Elevii care colaboreaza sunt de la clasele a VIII-a, a X-a şi a XI-a.
Profesor coordonator: Ana Maria Norocea - Joi, ora 14 (săptămânal)

Dans popular, modalitate de păstrare a identităţii naţionale
Dezvoltarea atitudinilor pozitive faţă de moştenirea culturală, recuperarea, conservarea, păstrarea tradiţiilor populare româneşti şi amplasarea lor în sistemul de valori european.
Cunoaşterea portului popular, a tradiţiilor şi a folclorului din zona noastră.
Elevii invata portul si dansul popular.
Profesor coordonator: Pătrăşcanu Melania Emanuela - Luni, Miercuri: 14 - 15:30

Cerc de cultură şi tradiţii vrâncene
Profesor coordonator: Obodariu Gabriela - Joi: 14 - 16

Club 24 - Proiect "Oratori, retori, limbuţi sau...muţi?!"
Profesor coordonator: Bentz Teodora, Canae Adrian Perioada de derulare: 10 octombrie 2011 - 2 iunie 2012 Pentru mai multe informaţii urmeză legătura - pagina Club Debate

Focşanii în vreme de război - proiect de educaţie culturală
Activităţi desfăşurate în parteneriat cu Liceul Pedagogic "Spiru Haret" şi Muzeul Vrancei, secţia Muzeul Unirii, Focşani
Prin îmbinarea învăţării şi a teatrului, elevii înteleg mai bine istoria locală şi naţională, semnificaţia patrimonului cultural local şi naţional.
Profesori coordonatori: Şerban Lămiiţa, Neagu Aurelia, Mereuţa Camelia