Activităţi în derulare în Colegiul Naţional "Al.I.Cuza" - Anul şcolar 2017-2018

MENS SANA IN CORPORE SANO - proiect ce urmăreşte împletirea activităţilor sportive cu cele intelectuale, idee pentru a pune în practică laitmotivul "Mens sana in corpore sano"
Legatură către site-ul proiectului: mscsteo.com
Profesor coordonator: Teodor Mihai - Caracter permanent, vinerea intre orele 19-21 (săptămânal)

Club 24
Profesori coordonatori: Teodora Bentz, Livia Marcu, Sorina Milea
   Numele Clubului înfiinţat la CNAIC în 2006 este simbolic, amintind de Zilele Colegiului, sărbătorite la 24 Ianuarie.
   Din 2008 - CNAIC devine sediul Sucursalei Focşani a ARDOR Moldova (Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică), fiind desemnat preşedinte prof. Teodora Bentz.
   Debate este denumirea prescurtată a unui program educativ de mare succes în spaţiul occidental (Educaţie prin dezbateri) căci, în lumea contemporană, competenţele de comunicare sunt indispensabile pentru orice tip de activitate profesională.
   Competenţe generale vizate:
1. Practicarea dezbaterii de tip Karl Popper(K.P)/World Schools Style (WSS)
2. Aplicarea abilităţilor de gândire critică în exersarea dialogului democratic
3. Folosirea limbajului academic şi a retoricii în timpul dezbaterii
   Valori şi atitudini cultivate:
1. Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diferite aspecte ale societăţii
2. Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare
3. Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi argumentelor celorlalţi
4. Cultivarea interesului pentru dialog democratic, a unei atitudini tolerante, deschise, a capacităţii de a căuta soluţii şi a lua decizii în cunoştinţă de cauză
5. Înţelegerea relaţiilor complexe dintre sine şi ceilalţi într-o societate dinamică, bazată pe practici şi valori democratice
Pentru mai multe informaţii urmeză legătura - pagina Club Debate